De SocioClub VVV-Venlo ontvangt ook veel reacties, deze willen wij u niet onthouden.

Wilt u ook VVV-Venlo steunen, ideeën, uw mening geven of reageren, stuur dan een mail naar bestuur@socioclub-vvv-venlo.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of gedeeltelijk te plaatsen.

Al zo'n 20 jaar rij ik voor elke thuiswedstrijd 35 kilometer van mijn woonplaats naar de Koel. De laatste jaren met veel tegenzin, niet vanwege het voetbal, ook al was dat de laatste jaren (op dit jaar na) vaak niet om aan te zien. Dat was voor mij niet van belang.

De reden is echter het stadion. Dit voldoet absoluut niet meer, voor mij de enige reden om na 20 jaar geen seizoenkaart meer te nemen. De faciliteiten zijn ronduit slecht en aan de thuissupporters wordt helemaal niet gedacht bij VVV. Ik heb een zoontje van 3 en die zou ik over een jaar graag bij elke thuiswedstrijd meenemen, maar die laat ik echt niet verpieteren in dit verouderde stadion zonder enige faciliteiten.

Erg zonde, jammer dat er niet ingezien wordt dat dit de hoofdreden is van het afhaken van de vele vaste supporters de laatste jaren. Het voetbal was dit seizoen prima, maar de supporters bleven weg. In een nieuw stadion was dit absoluut niet het geval geweest.

Ik hoop dat jullie hier als socioclub eens iets aan kunnen veranderen en de druk kunnen opvoeren. Ik weet dat er een organisatie mee bezig is, maar op deze manier gaat dit nog jaren duren. Die tijd heeft VVV niet.

 

Groeten, Mark

vvv ingezonden 1-2-16

Een ingezonden stuk in de Limburger van 01-02-2016, wat is uw mening?

Een alternatief voor VVV

VVV-Venlo, vanaf nu VVV omdat de stadsnaam al in de eerste V zit, zit in de problemen. De club kan financieel de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen en heeft bij de gemeente aangeklopt voor steun. De Socio-club is een petitie gestart om de aanvraag voor financiële ondersteuning door de gemeente te ondersteunen en onderzoeksbureau Hypercube wordt ingehuurd om een levensvatbaar toekomstscenario uit te dokteren.

 

Het stadion De Koel staat centraal in de problematiek. Het ligt niet goed, is ouderwets want je wordt er nat, het is niet veilig, geen goede faciliteiten voor grote sponsoren en zo mankeert er nog wel meer. Voor de Socio-club aanleiding om een peiling te houden waarbij de stemmer uit vier opties kan kiezen: een multifunctioneel stadion op de plek van de huidige Koel, op een andere plek in Venlo, een andere plek in Blerick of de vrije keus. Onderzoeksbureau Hypercube komt naar alle waarschijnlijkheid ook met een multifunctioneel stadion dat ergens op een (te ontwikkelen) Businesspark aan een kruispunt van snelwegen moet komen te liggen. Dicht bij de bedrijven en met het stadion als een katalysator voor ontwikkeling van dat gebied tot een plek waar mensen voor hun plezier kunnen winkelen en ontspannen. Zo komt de club in de harten van de mensen en de bedrijven en vooral die laatste zijn nodig als sponsor. Dus het stadion moet zeer goed sponsorfaciliteiten hebben. Welke plek voldoet? Het Floriadeterrein, want dat moet een nieuwe boost krijgen. En VVV krijgt zo de mogelijkheden om structureel in het linker rijtje van de eredivisie te komen.

Wordt u hier blij van? Ik niet. Wat een armoede. Wat een dertien in een dozijn oplossing. Linker rijtje? Net als alle andere clubs, alleen passen er maar 9 in dat rijtje en zijn er drie plekken al steevast vergeven. Multifunctioneel stadion waar andere evenementen kunnen plaatsvinden? Is die markt niet al overvol? We kennen in Venlo al de Maaspoort, ’t Roadhoes, Van de Valk, Grenswerk zeer veel gemeenschapshuizen. En zijn er in de wat wijdere omgeving niet al voldoende plekken waar U2 kan komen optreden? Tijd voor een echt andere oplossing. Een andere, voor Nederlandse begrippen, vernieuwende oplossing. Een oplossing waarbij VVV een club van, voor en door de mensen van Venlo en de regio wordt. Hoe?

 

 

We maken we van VVV een vereniging met leden. Dit naar voorbeeld van de Football Club United of Manchester (http://fcunited.org/index.php). Die club is een voorbeeld hoe het anders kan. Anders met veel aandacht en respect voor de gemeenschap. Een club die supporters en de gemeenschap niet ziet als melkkoeien, maar als basis van hun bestaan. Met respect voor iedere supporter en ieder lid van de gemeenschap en dat respect hangt niet af van hoe gevuld diens beurs. Niet het geld dat iemand inbrengt telt, maar zijn ideeën en daden. De leden kiezen het bestuur en de eerste taak van het bestuur is een proces vormgeven waarbij de samen met de leden het verenigingsbeleid wordt opgesteld. Ook hier geeft de FCUM een goed voorbeeld maar er zijn vast ook andere. Dit gebeurt zonder inmenging en ondersteuning door welke externe partij dan ook. Dat doen de leden zelf, die beschikken samen over voldoende kennis en ervaring.

De vereniging houdt zich niet alleen maar met voetbal bezig. Nee, de vereniging wordt een sociaal netwerk van mensen die er voor elkaar zijn. Zoek je werk of heb je ergens ondersteuning voor nodig? De leden van de vereniging helpen. De vereniging wordt nog op een andere manier een netwerk. Zij wordt het knooppunt voor verenigingsondersteuning. En zij wordt het knooppunt voor voetbalondersteuning van amateurclubs en scholen. De vereniging en haar onderkomen wordt zo het Voetbalthuis van de regio.

De Koel blijft als stadion gehandhaafd en wordt verbouwd. Want het is belangrijker dat mensen nabij zijn, dan bedrijven. Ook dat doen de leden. Dat doen ze door:

  1. Zelf het nieuwe stadion te ontwerpen en een begroting van de kosten op te stellen.
  2. Zelf geld op tafel te leggen. De FCUM laat zien hoe dat kan 3. Door fondsen te werven 4. En vooral ook door zelf de handen uit de mouwen te steken waardoor de arbeidskosten voor de verbouwing dalen. Ook dit is niet nieuw 1. FC Union Berlin (www.fc-union-berlin.de/stadion/stadionumbau-200809/bautagebuch/) laat zien dat het kan.
  3. En als laatste door een kleine bijdrage van de gemeente te vragen ter ondersteuning van dit vrijwilligersnetwerk.

Wie helpt er mee om deze toekomst bestendige club te verwezenlijken? Wie helpt er mee om deze sterke vereniging te bouwen? Deze vereniging van voor en door de voetballiefhebbers. Deze vereniging waarbij de gemeente aanklopt omdat deze vereniging iets kan wat de gemeente niet kan en dat is mensen binden, verbinden en trots laten zijn op hun club, hun vereniging, hun stad en vooral trots op zichzelf.

Auteur: F. Kuijpers

Geachte L.S.,
Vindt het een zeer goede actie die jullie zijn gestart met die steunbetuigingen.
VVV heeft in geheel Nederland en ver daarbuiten meer krediet dan het gemeentebestuur van Venlo.Het College van de gemeente Venlo bestaat uit 6 Wethouders die er zijn tot eer en glorie van de coalitiepartijen of ze zijn kwantitatief- en kwalitatief te zwak zodat ze met z’n zessen de stad proberen te besturen.
Wellicht kan bij de volgende verkiezingen Hai Berden met 2 adjudanten het College vorm geven zodat we een sterk stadsbestuur krijgen en het geld dat dan over blijft kan naar VVV.
Scheelt eventueel ex Wethouders wachtgeld en eventueel nog extra gedeclareerde taxikosten etc.

Met vriendelijke groet en succes met de actie,
Jos Classen (17-12-20-15)

Beste dames en heren ,
Als geboren en getogen venlonaar ben ik toch tegen het toekennen van steun ( financieel ) aan V.V.V. door de gemeente Venlo.,
Ik vraag mij agf waar de winst is gebleven die gemaakt is met de verkoop van enkele spelers in het recente verleden.
Tevens wil ik er op wijzen dat de amateurclubs in de gemeente op allerlei terrein worden gekort, ondanks dat deze meer voor de sociale omgang betekenen dan VVV ( denk aan meer jeugdteams , veel minder recette-inkomsten ). Ook zijn er teveel inwoners van Venlo die onder de minimum bestaansgrens moeten leven. Dat de gemeente deze mensen maar voor de Kerst meer geeft m is het tenminste bij de meeste goed besteed.
Denk hier maar eens aan i.pl.v, te huilen dat VVV geholpen moet wworden.
M.vr.gr.
H.J.Vrijdag (17-12-2015

@T1sn1X @fanclubvvv @SocioClubVVV uiteraard iedereen! Hoe meer steun hoe beter! Laat zien dat we door heel NL graag geziene gasten zijn

Geachte heer, mevrouw

Als supporter van FC Dordrecht vind ik het schandalig dat de gemeente Venlo het roemrijke VVV-Venlo niet steunt. Dordt zat jarenlang in hetzelfde schuitje, en wij weten wat het is om financiële problemen te hebben en te krijgen.

Daarom wil ik deze petitie graag ondertekenen. Helaas lukt het digitaal bij mij niet. Wellicht kunt u deze mail bij de overige steunbetuigingen en handtekeningen voegen.

Wij als supporters van FC Dordrecht willen nog heel lang naar VVV-Venlo reizen (tenzij de club promoveert). Het is een van de mooiste en leukste stadions van Nederland, en het zou een schande zijn als het betaald voetbal in Venlo zou verdwijnen.

Dus, gemeente Venlo: schaam je rot, en maak VVV niet kapot. Wij als Dordt zullen VVV blijven steunen. Ikzelf woon in Reuver, en ben al sinds 1993 fan van Dordt. Daar is inmiddels een stuk liefde voor VVV bijgekomen.

Ik hoop dat VVV het redt, en dat we nog lang tegen elkaar mogen voetballen. Clubliefde overwint alles, ook financiële tegenwerking van een passieve Venlose gemeenteraad.

Binnenkort reis ik naar Venlo, om daar wat bij te praten, en eventueel een shirt en andere supportersartikelen aan te schaffen. Ik weet de weg. Die weg loopt naar VVV-Venlo, en die club mag nooit de pineut worden. Er zijn al genoeg ‘kleine clubs’ verdwenen, vaak om de meest onnozele redenen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Rob Hendriks

Beste allen,

deze mail stuur ik naar VVV, de fanclub, de Socioclub en Venlonaren.net.

In de bijlage mijn suggesties hoe de situatie verbeterd kan worden. Ik heb spontaan en vanuit het hart geschreven, dus het zijn slechts proefballonnen die natuurlijk nader uitgewerkt moeten worden. Ik had gewoon het gevoel dat ik iets moest doen. Lees het door en van het ene idee kom je misschien weer op een ander idee. Belangrijk is dat alle VVV-groeperingen goed overleggen met elkaar en daarna de gemeente kunnen overtuigen van wat er op het spel staat.

Ave VVV,
Peter Schmitz 12-12-15

( redactie: de bijlage en mail is doorgestuurd naar VVV-Venlo)

Het is klokslag 12!

De gemeente heeft het (bijna) voor elkaar; Hay stopt met extra donaties aan VVV.
Waar gaat het heen met onze mooie club?

De commissie van wijzen heeft enkele aanbevelingen gedaan welke (helaas?) als aanknopingspunt dienen voor een eventuele toekomst van VVV.
Eén daarvan is een multifunctioneel benutten van het (nieuwe) stadion.
Ik zal u in deze een suggestie aan de hand doen, waarover ik reeds informeel heb gesproken met o.a. bestuurders van VVV , maar ook met mensen binnen de gemeenteraad…!

Bouw het nieuwe VVV stadion op het terrein van de oude veiling!

Ingeklemd tussen het ziekenhuis en Fontys hogeschool en Gilde opleiding.
Zoek met deze partijen samenwerking en creëer en stadion waarbij in het stadion ruimte wordt geschapen voor hoger onderwijs.
Dit is een speerpunt van wethouder Satijn!
Een voetbalstadion dus, waarin de Hogeschool Zuyd, Fontys, HAS, Universiteit Maastricht en Gilde Opleidingen ook hun plek vinden.
Van deze “partners” staat vast dat ze in Venlo extra ruimte zoeken om leerlingen les te geven, blijkens het gegeven dat ze interesse hebben in het pand “Raad van Arbeid” aan de Nassaustraat. Haast is dus geboden! Uw eerste partners!

Het Venlose ziekenhuis gaat per 1 januari a.s. betaald parkeren invoeren voor eigen medewerkers. Enerzijds om mensen zo te dwingen een gezonde (fiets) keuze te maken, maar voor een belangrijk deel ook het feit dat ze gewoonweg te weinig parkeer ruimte hebben!
Deze extra parkeer ruimte kan gecreëerd worden bij het stadion!
Bovendien komt er bij het ziekenhuis parkeergrond vrij voor eventuele toekomstige uitbreidingen (parkeergrond wordt bouwgrond)
Een win -win situatie, ook voor het Venlose ziekenhuis! De 2e partner.

De te creëren parkeerruimte rondom het stadion kan ook dienen als transferium voor bij Duitse zondagen!
een win-win voor de Venlose middenstand, want nooit meer te weinig parkeerplakken! Ook met het oog op de plannen kazerne terrein! Hierbij uw 3e en 4e partner.

Het eventuele transferium, waardoor een beter ontvang van Duitse gasten op hun feestdagen moet ook door de Venlose gemeenteraad toegejuicht worden, kan niet anders!
Dus daar uw 5e partner.

De ligging van het nieuwe stadion met campus activiteiten ligt goed ontsloten aan de A73 en dus ook A67.
Goed bereikbaar dus via de autosnelwegen, maar ook met het (bestaande) openbaarvervoersnetwerk!
Uiteraard ook op fietsafstand van de meest grote woonkernen van de gemeente of zelfs op loopafstand.

Nog meer reden om te kiezen voor deze locatie.

Zoals gezegd heb ik met diverse mensen reeds gesproken over bovenstaande en is altijd goed ontvangen.
Nu ook dus via deze weg met jullie mijn idee gedeeld.

Wellicht kunnen jullie je gedachten er over laten gaan en een en ander meenemen bij jullie gesprek met de raad van wijze mannen en gemeente bestuurders.

Steun VVV-Venlo

Nog niet getekend?

Share This