Voorzitter

thijs muijsenberg

Thijs Muijsenberg

Secretaris

john testroote

John Testroote

Penningmeester

pj aerts2

P.J. Aerts

Gegevens Socioclub VVV-Venlo

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.

Socioclub VVV-Venlo

Ons postadres is:

SocioClub VVV-Venlo

t.a.v. de heer J. Testroote

Patrijzenpad 33

5932 GK Tegelen

Mail: bestuur@socioclub-vvv-venlo.nl

administratie@socioclub-vvv-venlo.nl

Bankgegevens

Rabobank Venlo

Stichting Socioclub VVV-Venlo

Rekeningnummer:NL86 RABO0305029363

BIC nummer: RABONL2U

Kamer van Koophandel

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nummer: 63688808

Privacy statement Socioclub VVV-Venlo

Persoonsgegevens

Stichting SocioClub VVV-Venlo verwerkt ten behoeve van haar activiteiten persoonsgegevens in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Stichting SocioClub VVV-Venlo gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Stichting SocioClub VVV-Venlo alle aan haar beschikbaar gestelde (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar activiteiten.

Grondslag van de verwerking

Stichting SocioClub VVV-Venlo moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de UAVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van de dienstverlening.

Uit de UAVG volgt dat Stichting SocioClub VVV-Venlo de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke

Stichting SocioClub VVV-Venlo is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit houdt in dat Stichting SocioClub VVV-Venlo beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Stichting SocioClub VVV-Venlo is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De UAVG verplicht Stichting SocioClub VVV-Venlo om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting SocioClub VVV-Venlo bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Stichting SocioClub VVV-Venlo van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Share This